Hvala vam na svakoj donaciji za naš rad.

Sve što radimo usmereno je na zaštitu interesa i prava građana.

Hoćemo državu u kojoj smo svi jednaki pred zakonom i koja služi nama građanima, a ne sebičnim partijskim potrebama.

Čak i ako je finansijski simbolična, vaša podrška nam je neprocenjivo važan znak poverenja, ali i značajan doprinos aktivnostima koje zahtevaju angažovanje ogromnog broja ljudi i ozbiljna ulaganja (posmatračke misije, na primer, uključuju više hiljada posmatrača).