VAŽNE INFORMACIJE O OPŠTIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA ONLINE PLAĆANJA (e-payment)

Donacije

Poslovanje Crte kao udruženja građana, stranice https://donacije.crta.rs/ kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualne sporove, nadležni su sudovi Republike Srbije.

 

1.1 Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

 

1.2 Doniranje

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Crte, te da se mogu koristiti za potrebe realizovanja vizije i misije Crte, kao i odgovarajućih programa koji su opisani https://crta.rs/o-nama/

 

1.2.1 Vrste donacija

Donator može uplatiti jednokratnu ili mesečnu donaciju.

Jednokratna donacija podrazumeva opredeljenje donatora za jedan od ponuđenih iznosa ili iznos koji donator sam odredi za jednokratnu uplatu.

Mesečna donacija podrazumeva opredeljenje donatora za jedan od ponuđenih iznosa koji će se obnavljati svakog meseca dok donator ne obustavi plaćanje. Donator u svakom trenutku može otkazati mesečnu donaciju (postupak opisan pod 1.6).

 

1.3.1 Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

 

1.3.2 Omogućeni načini plaćanja

Donaciju je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard i DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banke Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je transakcija odobrena i odmah će biti izvršena.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 

1.3.3 Pregled naloga za uplatu donacije, potvrda i plaćanje

Unosom podataka u formu (podaci o donatoru – ime i prezime, država prebivališta, email adresa, broj telefona, podaci sa platne kartice i iznos) i obeležavanjem opcije “slažem se sa opštim uslovima uplate donacije” i opcionim obeležavanjem “želim da primam obaveštenja o aktivnostima Crte putem email-a ili mobilnog telefona”, te potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije. Nakon toga će biti preusmeren na drugi deo forme koji se odnosi na potvrdu plaćanja donacije. Potvrda plaćanja donacije sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde plaćanja donacije, donator može odustati od doniranja ili promeniti iznos donacije.

Crta će prikupiti email adresu i/ili broj mobilnog telefona donatora isključivo ukoliko je opcija “želim da primam obaveštenja o aktivnostima Crte putem email-a i/ili mobilnog telefona” prethodno obeležena od strane donatora.

Prihvatanjem opcije „potvrda plaćanja donacije“, donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno izvršeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

 

1.4 Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Crta nema pristup podacima sa platne kartice ni u jednoj fazi izvršenja transakcije. Posrednik plaćanja (payment processor) “AllSecure” umesto Crte čuva stvarne kartične podatke na sertifikovan i bezbedan način, a za uzvrat dodeljuje token kojim se zamenjuju potrebni podaci sa kartice. Ukoliko bi token bio ukraden, nelegalni korisnik ne bi imao apsolutno nikakve koristi od njega, jer je token samo slučajni niz brojeva koji se ne može pretvoriti u podatke sa kartice.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Crti.

Crta se obavezuje da od donatora neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima, odnosno donatorima Crte garantuje bezbednost transakcije.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

1.5. Reklamacije

Crta ne preuzima nikakvu odgovornost za nastale greške donatora koje se mogu desiti prilikom postupka davanja donacije. Ukoliko nastane problem ili bilo kakva nepravilnost prilikom slanja same donacije, Crta preporučuje da se donator odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana od nastanka donacije obrati Crti, kako bi se u najkraćem roku prepoznali i otklonili eventualni problemi ili nepravilnosti nastali tokom transakcije.

U slučaju nastanka eventualnih nedoumica i/ili problema u vezi sa doniranjem, donator može poslati pitanje na email adresu: office@crta.rs 

 

1.6. Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica.

U slučajevima predviđenim za povraćaj donacije, potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 30 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu office@crta.rs ili poštom na adresu Francuska 6, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, očitanu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane Crte u roku od 15 radnih dana od prijema kompletnog zahteva za storniranje transakcije. Storniranje transakcije i refundacija/povraćaj sredstava je moguća isključivo na platni račun za koji je vezana kartica kojom je transakcija izvršena.

U slučaju povraćaja donacije, povraćaj će se vršiti isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Crte obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju povraćaja donacije, donator neće snositi nikakve troškove povraćaja.

 

Prekid mesečne donacije

Prekid mesečnih donacija se vrši klikom na odgovarajući link iz mail-a koji donatoru stigne prilikom iniciranja donacija, kao i iz periodičnih mailova koji stižu kao potvrda prilikom obrade svake mesečne donacije. Klikom na označeni link (pod nazivom prekid/otkaz mesečnih donacija), donator obustavlja dalje mesečne donacije i dobija potvrdu u novom „prozoru“ da je mesečna donacija uspešno prekinuta.

 

1.7 Dodatni troškovi obrade donacije i PDV

Na donacije se ne obračunava PDV i nema dodatnih i skrivenih troškova.

Crta nije u sistemu PDV-a.

 

2. Zaštita privatnosti

Crta garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Crta prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora, uz obaveznu prethodnu saglasnost donatora, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima i važećim finansijsko administrativnim propisima u Republici Srbiji. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Pristup podacima o donatorima imaju isključivo lica zaposlena u Crti koja su odgovorna za sprovođenje administrativnih poslova u Crti, te su istovremeno i odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Crta se obavezuje da ne koristi lične podatke donatora u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Crte, a Crta je dužna da postupi u skladu sa zahtevom donatora.

 

2.1 Osnovni podaci o Crti:

Naziv pravnog lica: Crta

Adresa: Francuska 6, 11000 Beograd

Matični broj:17414054

PIB: 102211181

Pretežna delatnost: 9499 (delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja)

Kontakt telefon: +381 11 24 00 062

Kontakt email: office@crta.rs 

 

2.2. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Crti u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalnog iznosa donacije koja je navedena na našem sajtu ili od iznosa koji je sam donator upisao.

 

3. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Crte i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Crte.

 

4. Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija donatora i Crte se odvija putem emaila na adresu office@crta.rs 

 

5. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Crta zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu https://donacije.crta.rs/uslovi-uplate-donacije/.

 

6. Politika privatnosti

Crta sa adresom u Francuskoj 6, 11000 Beograd, email adresa office@crta.rs (u nastavku: Crta) obrađuje podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

Crta prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona je opciono).

Podaci donatora se koriste za obradu transakcija i uz saglasnost donatora, informisanje o aktivnostima koje sprovodi Crta. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Crte su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Crta preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade ličnih podataka donatora, uključujući i enkripciju ličnih podataka.

Crta ni pod kojim uslovima ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe, osim u svrhe ostvarivanja transkacija u vezi donacija.

Crta čuva podatke donatora koji se odnose na donaciju – transakciju u periodu od deset godina od dana uplate donacije. Podaci donatora koji su dali pristanak da se njihovi lični podaci koriste u svrhu obaveštavanja o Crtinim aktivnostima će se čuvati do opoziva saglasnosti donatora. Crta ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Crta vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. Crta ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Crta zadržava diskreciono pravo da se ova Politika privatnosti može izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na web stranici Crte.

U slučaju sumnje da su prava donatora povređena ili ugrožena, donator se može obratiti Crti putem emaila office@crta.rs .

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

 

7. Kolačić (cookie)

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na računaru od strane internet stranice koju poseti posetilac. Kolačići obično čuvaju podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada posetilac ponovo otvori istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prepozna ponovnog posetioca i prikaže informacije prilagođene potrebama posetioca. Ukoliko posetioci web sajta ne žele da web sajt Crte ima pristup kolačićima, oni se mogu blokirati. Većina web browsera omogućava blokiranje kolačića. Posetioci/donatori to mogu uraditi putem Podešavanja svog web browsera.